Forside
      Forside Artikler
      Frontpage Articles
      Sitemap
      Job
        Introdag
    Lækagesporing
      Hvad er lækager?
      Lækagesporingens historie
      Lækagesøgning
      Lækagesporing Jylland
      Lækagesporing Nordjylland
      Lækagesporing Sjælland
      Lækagesporing vandrør
      Lækagesporing pris
      Ledningssøger
    Rådgivning
      Testcenter
    Kurser & aktiviteter
      Skræddersyede kurser
      Udvidet kursus nr. 116 - Efter aftale - forår
      Udvidet kursus nr. 117 - Efter aftale - efterår
      17. + 18. juni 2020, Grundkursus på vores prøvebane i Taastrup
      9. + 10. september 2020, Grundkursus på vores prøvebane i Taastrup
      28. september - 1. oktober – Videreuddannelse i Wales
    Kursustilmelding
      Tak - kursus
    Salg af instrumenter
      Loggere
        Permalog+ MINI
        P-Corr+
        Permalog+
        Multilog
        Multilog LX
        Transient tryk logger
        Soundsens “I”
      Dataindsamlingsenheder
        Patroller II
      Spindel- og ledningssøgning
        MT-100
        MT-102
        Dynatel 2220M
        Glasfibersonde
        Markører og søgekugler
      Lytteudstyr
        T-MIC
        B-MIC
        DX-mic
        Piezo stav LS-01
        Combiphon
      Måleenheder
        Sonicsens
        HydrINS II
        ChronoFLO
      Korrelatorer
        MicroCorr Touch
      Trykstyring
        ControlMate FM
        ControlMate II
        Controllercom
        PRV Hydraulisk aktuator
      Sporgasundersøgelse
        Sporgasdetektor 9012XRS
        Marksonde 8612
      Almos Leak
      Leakloss
      Serviceværksted
      Hent Software
        Software
    Projekter
      Rajkot, Indien
      Taipei, Taiwan
      Changchun, Kina
      Water Technology Alliance, Californien
      LEAKman, Danmark
      SmartBall, Danmark
      Roskilde, Danmark
    Om Leif Koch
      Team og kontakt
        Jørgen Würtzner Koch
        Kroeze Andersen
        Jan Jørgensen
        Lasse Fonseca Knudsen
        Westy Rasmussen
        Brian Wengel
        Chloe Pei Chen
        Gurdip Dhillon
        Christina Willerslev
        Mads Munkebo Christiansen
      Baggrund
      Forretningsmodel
      Miljø
      Vision
      GDPR
    Kontakt
      Tak for din henvendelse
    Billeder
    Artikel List
    Mailchimp
      Tak for din tilmelding
      Du er nu tilmeldt
    Admin - må ikke slettes

/frontpage-2/
/Lækagesporing
/laekagesporing/
/laekager/
/lidt-om-laekagesporing/
/Lækagesøgning
/Lækagesporing-Jylland
/Lækagesporing-Nordjylland
/Lækagesporing-Sjælland
/Lækagesporing-vandrør
/Lækagesporing-pris
/Ledningssøger
/raadgivning/
/Rådgivning
/testcenter/
/Blog
/Kurser
/kurser-1/
/udstillinger-2/
/presse/
/artikler/
/Kurser---aktiviteter
/Kurs-Kappa
/8----9--maj-2019--Grundkursus-på-vores-prøvebane-i-Taastrup
/13----14--maj-2020--Grundkursus-på-vores-prøvebane-i-Taastrup
/Kurs-Eta
/30--september---3--oktober-2019--Videreuddannelse-i-Wales
/9---10--september----Videreuddannelse-i-Wales
/tilmeld/
/produkter/
/instrumenter/
/Lækagesporingsinstrumenter
/Spider-Støjlogger
/permalog-mini-spiderlogger/
/Støjlogger--P-Corr-
/p-corr+/
/permalog/
/multilog/
/multilog-lx/
/transient-tryk-logger/
/soundsens-selvkorrelerende-loggere/
/patroller-ii/
/mt-100/
/mt-102/
/dynatel-kabel-og-ledningssoeger-2220m/
/glasfibersonde/
/markoerer-og-soegekugler/
/t-mic/
/b-mic/
/x-mic/
/piezostav/
/combiphon/
/sonicsens-niveaumaaler/
/hydrins-ii/
/Chronoflo
/chronoflo-ultralydsmaaler/
/microcorr-touch/
/controlmate-fm/
/controlmate-ii/
/controllercom-kommunikationsenhed/
/prv-hydraulisk-aktuator/
/sporgasdetektor-9012xrs/
/marksonde-8612/
/almos-leak/
/laekagetabsberegning/
/Serviceværksted-ny
/service/
/software/
/projekter-1/
/rajkot-indien/
/taipei-taiwan/
/changchun-kina/
/water-technology-alliance-californien/
/leakman-danmark/
/smartball-danmark/
/roskilde-danmark/
/om-os/
/teamet2/
/joergen-w-koch/
/kroeze-andersen/
/jan-joergensen/
/lasse-jonathan-knudsen/
/westy-rasmussen/
/brian-wengel/
/baggrund/
/forretningsmodel/
/miljoe/
/visioner/