Vision

Vores vision er klar. Vi vil sikre en stabil og effektiv vanddistribution – nationalt og internationalt. Vi kender vores håndværk og har med mere end 40 år i branchen, set hvordan lækagesporing har med til at reducere vandtab i drikkevandsledningsnettet. Vi tror på, at proaktiv lækagesporing er en vigtigt brik i fremtidens puslespil for bæredygtig håndtering af vandressourcen. Vi deler IWA (International Water Association) bekymring for den nuværende situation og vi disse udfordringer, når vi arbejder på projekter i udlandet.

Global issue! – Et problem på verdensplan

Political, industrial and environmental leaders from around the world consider the lack of water security to be a risk of high impact and high likelihood, affecting global supply chains, regional stability and economic performance. Combined with the effects of floods, droughts and climate change, water insecurity is perceived to be one of the most significant risks of the world today and in the near future. The continued rise in global population coupled with changing diets and rising levels of consumption force us to acknowledge that we face a global water challenge of an unprecedented nature.” IWA Strategic plan 2014-2018

I takt med urbanisering og en stigende middelklasse på verdensplan, ser vi et øget pres på vandforysningergen. Klimaforandringer med stigende temperaturer, samt forurening, gør at vandressourcen er under pres. Vand er vores vigtigste naturressource og det er vigtigt at vi passer på den. Det kan gøres ved smart og intelligente løsninger i vanddistributionsnettet. Vi vil og vi kan nedbringe vandtab fra lækager. Sammen passer vi på vandet.

Videoen er venligst udlånt af UN Water.