Om os

Virksomheden Leif Koch A/S

Leif Koch A/S er førende i Danmark inden for reduktion af vandtab i forsyningsnettet. Vi er specialister i lokalisering af lækager på jordlagte drikkevandsledninger. Gennem effektive indsatser og hurtige lokaliseringer af brud på drikkevandsledninger, reducerer vi vandtabet i dit distributionsnet. Vores ekspertise bunder i mere end 40 års erfaring, fra nationalt såvel som internationalt arbejde

Husets fem fløje

  • Administrationen
  • Kolonnen
  • Salgsafdeling
  • IT & Teknik
  • Projektmedarbejderafdeling

Adminstrationen i Leif Koch A/S består af CEO Jørgen Würtzner Koch og CFO Kroeze Andersen. De tilbringer størstedelen af deres arbejdstimer i huset, hvor de varetager administrative opgaver og evaluerer virksomhedens tilstand, samt hvilken retning det er fordelagtigt at bevæge sig.

Kolonnen består af vores dedikerede lækageoperatører Jan Jørgensen, Lasse Knudsen og Michael Bak. Det er dem, du møder ude i felten, hvor de udfører proaktiv lækagesporing i ind- og udland. Du kan også møde dem som undervisere på vores kurser og på messer og konferencer landet over, hvor de deler deres omfattende praktiske erfaring indenfor lækagesporing. Vores lækageoperatører er blandt de få i verden der foretager lækagesporing på fuldtid, og besidder derved en ekspertise der kommer kunder såvel som leverandører til gode.

I Salgsafdelingen finder du CEO Jørgen Würtzner Koch, og Senior Konsulent Westy Rasmussen. Sammen udgør de eliten af eliten når det kommer til paratviden om lækagesporing i Danmark. Det er dem du møder ude i forsyningen, når de kommer på besøg og tager en sludder om industriens nye løsningsmuligheder. Til konferencer landet og året rundt er de også at finde, ofte med en skare nysgerrige besøgende omkring sig.

I IT & Teknik fløjen findes serviceværkstedet som drives af Brian Wengel der løfter virksomhedens tekniske opgaver. Han står for IT, software, reparationer samt kundeservice og vejledning. Desuden er vores Bogholder også at finde her. Sammen udgør de IT & Teknik fløjen, der sørger for at de usynlige tandhjul drejer rundt som de skal.

Vores Projektmedarbejderafdeling består af Sine Storm Pedersen. Hun varetager en bred vifte af opgaver for firmaet, og er torvholdere i flere længervarende projekter. Typiske projektmedarbejder opgaver er sociale medier og marketing, hjemmeside, fundraising, og udenlandske projekter. Hun studerer ved siden af arbejdet og er derfor med os på deltid

 

Persondataforordning/GDPR-politik