Miljø

Vi værner om miljøet ved at sikre vandressourcen

I Leif Koch A/S er vi miljøbevidste, det er kernen i vores arbejde. Lækagesporing er et hverv der handler om at mindske ressourcespild mest muligt, både for at skåne pengepungen, men også miljøet med fokus på bæredygtighed. Sammen, bestræber vi os på at mindske vandspild så meget som overhovedet muligt, til glæde for kunden og naturen.

Bæredygtighed

I 2015 offentliggjorde FN de nye bæredygtighedsmål og vi arbejder specielt for at sikre at mål 6 – “Sikre tilgængelighed og bæredygtighed håndtering af vand og sanitet for alle“, bliver opfyldt. Det gør vi ved effektiv sikring af ledningsnettet i gennem kontinuerlig proaktiv lækagesporing.

Som en del af vores bæredygtige strategi benytter vi “\(CO_2\) neutralt website”. Dette betyder at vi deltager aktivt i \(CO_2\) reducerende projekter for at kompensere for det \(CO_2\) udslip vores hjemmeside udleder. Dette kan eksempelvis være etablering af nye vindmøller, plantning af træer i regnskoven, opførelse af vandboringer, der erstatter behovet for kogning af vand, alt sammen for at skåne vores natur.

State of Green samler alle førende aktører inden for energi, klima, vand og miljø og fremmer forbindelser på et internationalt plan, til formål at dele ud af danske erfaringer. State of Green er din gateway til at lære mere om den ambitiøse danske plan om at blive fri for at brænde fossile brændsler i 2050, og de innovative løsninger, der er afgørende for at få det til at ske. Læs mere på vores profil på State of Green.

Det bekræftes, at virksomhedens ansvar for indsamling og behandling af udtjente elektriske og elektroniske produkter og/eller batterier varetages af Elretur i henhold til gældende dansk lovgivning. Certifikat kan ses her.

Ikon_CO2_neutralt_website_Dansk_2     logo-state_of_green_2     logo-elretur_2