LeakLoss

Leif Koch LeakLoss – lækagetabsberegning

LeakLoss er en lækagetabsberegning udført på computeren, udviklet af Leif Koch A/S til beregning af lækagetab fra vandledninger.

Via Leakloss kan du nemt og hurtigt beregne omkostningerne ved en lækage af en given størrelse, på en vandledning med et givent tryk, i en kommune med en given vandpris.
I programmets brugerflade kan de tre værdier indstilles efter ønske.

  • Lækagehulsdiameter
  • Tryk
  • Pris

LeakLoss kan ligeledes beregne hvor stor en pludseligt opstået lækage er. Det kræver blot du kender normalforbruget. Indstil meteret for lækagehulsdiameter i positionen der svarer til vandmængden på merforbruget. Herefter vil lækagens størrelse fremgå på den grafiske afbildning i programmet.

DOWNLOAD

Udklip3