Hvad er lækager?

Lækager på ledningsnettet

I Danmark har vi en betragtelig grundvandsressource med råvand af høj kvalitet. Derfor gennemgår råvandet kun få nødvendige processer før det distributeres ud til forbrugeren som drikkevand. Selvom reserverne er betragtelige er reservoirerne ikke bundløse. Derfor er det vigtigt at vi passer på vores begrænsede drikkevandsressource. Det er på rejsen mellem vandværket og forbrugeren at lækager opstår. Lækager er brud på rør og ledninger, og de resulterer i at det rene drikkevand rinder direkte ud i det omkringliggende miljø. Størrelsen på lækager varierer, og alt fra nogle få liter til dusinvis kubikmeter vand, kan fosse ud i timen. Hul på drikkevandsledninger er ufordelagtigt, da vandtabet dræner unødigt på vores værdifulde vandressource. Dertil er det en stor økonomisk udgift man gennem professionel lækagesporing nemt kan spare sig for.

Des hurtigere lækagerne lokaliseres, jo hurtigere kan bruddene udbedres. Det er ikke kun dræning af naturressourcer og økonomi der er problematisk ved lækager. Når der fosser vand ud fra rørledningerne, kan det medføre negative konsekvenser for det omkringliggende miljø og infrastruktur. En åben lækage kan være skyld i sammenfald af belægning, som fortov og brosten, ved at vandet eroderer sand- og jordlag, og derved udfordrer fundamentet. Derudover kan brud resulterer i vandskader på bygninger.

Hvorfor opstår lækager?

Lækager opstår på distributionsnettet af mange årsager. Drikkevandsledninger i Danmark ligger ofte i en dybde af 0.8-1 meter. Klassiske eksempler på årsager til lækager er øget pres på overfladen ved et vejsving eller en busbane. Presset vil ikke blot slide på asfalten oven på jorden, det kan også have konsekvenser i dybden, hvilket kan resultere i brud. Temperaturvariationer året igennem påvirker jordlagene, hvor der løbende vil opstå sammentrækninger og udvidelser, hvilket også kan resultere i lækager. Manuelle fejl ved gravearbejde eller lignende kan også forårsage lækager. Derudover kan tryk og flow i selve rørledningen også have indflydelse på rørets levetid. Et for højt tryk vil presse materialet og dermed øge sandsynligheden for brud. Ved skiftende flowvariation i løbet af dagen, kan materialet også blive udfordret.

I dag anvendes materialer til rør og ledninger som PVC, støbejern, beton og plast. På trods af materialernes styrker, kan erosion ikke undgås på grund af andre faktorer, som kan spille ind.

Læs mere om lækagesporing i Miljøministeriets rapport “Ledelsesmæssige og teknologiske metoder til reduktion af vandtab” fra 2015.

Læs mere om vandtab i Miljøstyrelsens artikelFind frem til vandtabet“, og find desuden “Cases – tre gode eksempler” på Miljøstyrelsens hjemmeside.