ControllerCom

Kommunikationsenhed

SMS/GSM-Kommunikationsenhed til brug for ControlMate II og ControlMate FM. Kan bruges til af programmere ControlMate, tilbagesende logdata fra ControlMate om trykvariationer samt videregive alarmer via SMS.
Batteridrevet med op til 5 års drifttid.

brugermanual_eng