Bestyrelsen

Bestyrelsen i Leif Koch A/S mødes fire gange årligt og planlægger de store linjer i firmaets fremtidige arbejde i at sikre reduktion af vandtab mest effektivt.

Statsautoriseret Revisor, Torben Ploug – Bestyrelsesformand siden 2008
CEO, Jørgen Würtzner Koch – Bestyrelsesmedlem siden 1991
Konsulent, Christian Læssøe – Bestyrelsesmedlem siden 2000